Илиян Руменов Сандрев е роден на 03.05.1994 г. в град Пловдив. Живее в град Стамболийски. Започва да посещава частна школа по народно пеене в гр. Стамболийски, когато още 10 годишен. Завършва средното си образование в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив с профил „Изкуства – Музика“ и специалност народно пеене с ръководители Вичка и Георги Николови.

През 2013 г. е приет да учи в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив със специалност музикална педагогика с народно пеене.

През 2017 г. завършва успешно висшето си образование и към днешна дата е професионално реализиран като учител по музика в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.

През 2022 г. и 2023 г. е член на жури в Национален фолклорен събор на народното творчество "Св. Константин", гр. Пещера. В същите години, Илиян Сандрев е участник в Пирин Фолк Сандански, като през 2023 г. е носител на I-ва награда в Конкурса за изпълнителско изкуство на ХХХI-то издание на фестивала.

Web Design: Aviotravel